2015. március 30., hétfő

A HIVATALOSAN NEM LÉTEZŐ SICAMBRIA VÁROSÁNAK OKLEVELEI

A SICAMBRIA-ÓBUDA OKLEVÉL

Egyes "szakértő" régész-történész hivatalnokoknak egyre kínosabb az Óbuda botrány. Miközben ők azzal vannak elfoglalva, hogy továbbra is megpróbálják a szőnyeg alá söpörni az immár több mint 200 éve fennálló problémákat, és a minden alap nélküli történész dogmákat tovább erőltessék, addig egyre több teljes hitelű oklevél kerül elő  SICAMBRIA-ÓBUDA városáról. Páran, még napjainkban is megpróbálják valótlannak nyilvánítani Sicambria-Óbudát-Atilla király fővárosát.

EZ AZ ÓBUDAI TÖRTÉNÉSZ SZAMÁRCSAPÁS...

NÉZZÜK A "NEM LÉTEZŐ OKLEVELET"

Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függő (Pecsét tulajdonos: ferences generális. Vörös színű viasz, kb. 63 x 38 mm-es ovális, függő. Ábra: 3 szinten imádkozó szerzetesek. Felirata: S GENERALIS MINISTRI -----S FRATRVM MINORVM.

A SICAMBRIA-ÓBUDAI KLARISSZA KOLOSTOR OKLEVELÉNEK MINISZTERI PECSÉTJE

A "szakértők" szerint nem létező Sicambria városának, nem létező oklevelének nem létező pecsétje....
AZ OKLEVÉL TELJESEN VILÁGOSAN KÖZLI, SICAMBRIA AZ BIZONY ÓBUDA VÁROSA !

Igazán érdekes, hogy okleveleink és krónikáink Sicambriáról szólnak, és NEM a római Aquincumról !

Hol az oklevél, hogy Óbuda városa Aquincum volt?

NINCS, SOHA NEM IS VOLT, EZ ÍGY MÉG ÉRDEKESEBB...

Mégis akkor mi alapján állítják ezt hivatalosan?

AZ ÓBUDAI PRÉPOSTSÁG SINCS A FŐTÉR BETONJA ALATT !

Miért kell a római romokat Óbuda városának állítani valótlanul?

KURSZÁN VÁRA SEM A RÓMAI CIRKUSZ !

AZ EREDETI OKLEVÉL
A SICAMBRIA-ÓBUDAI apácakolostor oklevele  

DL-DF: 3849
Keltezés: 1346-06-23
Kiadó: FORTANERIUS MINORITA GENERÁLIS
Régi jelzet: Q 332 / VBUDA 18 5
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Acta ecclesiastica ordinum et monialium (Q 332)
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függő (Pecsét tulajdonos: ferences generális. Vörös színű viasz, kb. 63 x 38 mm-es ovális, függő. Ábra: 3 szinten imádkozó szerzetesek. Felirata: S GENERALIS MINISTRI -----S FRATRVM MINORVM. Sérült: kb. 15 %-a hiányzik. (V8-1110.))

Regeszta: Padova. 23. d. Junii. Padue. Fortanerius minorita generalis Márton magyarországi provinciálishoz. Fortanerius minorita provinciális az 1346. június 4-én Velencében tartott ferences rendi gyűlés hozzájárulásával engedélyezi Márton magyarországi provinciálisnak, hogy apácákat helyezzen át az Erzsébet királyné által Sicambria városában alapított klarissza apácakolostorba, és novíciákat vegyen fel ugyanoda. Eredeti, hártya, lyukas, foltos, lila-zöld selyemzsinóron függőpecsét töredéke. Kiadva: Kiadva: AO. IV-612. - Regeszta forrása: OL regeszta (Trostovszky)
HÁTOLDALA

Kézzel írt regeszta

ANJOU KORI OKMÁNY

 

A FERENCES MINISZTER PECSÉTJE

Mivel a valótlanul, jelenleg is hivatalosan Óbudának beállított főtér környékéről, vagyis a római Aquincum városának területéről nem ismerünk olyan leletet, vagy oklevelet, ami ugyanazt a területet Sicambria városának állítaná, így bátran kijelenthetjük, hogy 

ÓBUDA VÁROSA NEM A RÓMAI AQUINCUMBAN LÉTEZETT ! 

Óbuda városa az ősi Sicambriából fejlődött tovább!

 

TEHÁT A KLARISSZA KOLOSTOR NEM AQUINCUM TERÜLETÉN ÉPÜLT !
EZ A TÉNY EGYBEN AZT IS JELENTI, HOGY SICAMBRIA-ÓBUDA VÁROSÁT AZON A FÖLDRAJZI TERÜLETEN KELL KERESNI, AHOL AZ OKLEVELEK ÉS LÁTKÉPEK PONTOSAN MEGHATÁROZZÁK !

DILLICH HADMÉRNÖK KÉPEIN SICAMBRIA-ÓBUDA VÁROSA A CSILLAGHEGY TETEJÉN

Az Akadémiai kiadó pedig 1982-ben ! adta ki a Levéltári Közleményekben, hogy Sicambria városa volt valójában Óbuda!

Egyes történészek azonban még napjainkban is azt a történetírói schönvisneres hamisítást erőltetik tovább, hogy Sicambria nem létezett, és ezért még fizetést is kapnak.


CSAK ÚGY SZÓLOK,

NAGYON VESZTÉSRE ÁLLNAK A TÖRTÉNÉSZ DOGMÁK,  NAGY RÉSZÜK MÁR MEG IS BUKOTT !

:)

                                 
                                                                       Egyed Zoltán Pajzsvivő